Efterrättskullen
Valpar födda 30 December 2007
 


Fluffkullen
Valpar födda 6 December 2008
 


Ben & Jerry's kullen
Valpar födda 25 November 2011
 


Pralinkullen
Valpar födda 23 November 2012
 


Filmkullen
Valpar födda 12 December 2014